ทีมงาน

กองบรรณาธิการ

นลัทพร ไกรฤกษ์'s picture
นลัทพร ไกรฤกษ์
บัณฑิตสินกำที่เปลี่ยนจากจับพู่กันมาพิมพ์คีย์บอร์ด หลายคนพูดว่า เธอเป็นคนพิการที่สวยสุดในออฟฟิศ(เพราะมีคนเดียว)
พะพิรุน คนธรรมดา's picture
พะพิรุน คนธรรมดา
ชอบดูซีรีย์เกาหลี และชาติอื่นๆ ดูหนัง ฟังเพลง
ชูเวช เดชดิษฐรักษ์'s picture
ชูเวช เดชดิษฐรักษ์
นากลอยน้ำที่มีลูกลอยอยู่บนพุง
อิศเรศ เทวาหุดี's picture
อิศเรศ เทวาหุดี
สร้างสรรค์กราฟฟิก
คชรักษ์ แก้วสุราช's picture
คชรักษ์ แก้วสุราช
กินเก่ง รักการอ่าน ชอบนั่งรถเมล์ สนใจประเด็นทางสังคมและของกิน อยากเป็นนักเล่าเรื่องที่มีคนอยากฟัง
ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา's picture
ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
นักเขียน, นักแปล

นักศึกษาฝึกงาน

ปวริศา กิตติช่วงโชติ's picture
ปวริศา กิตติช่วงโชติ
นันทินี แซ่เฮง's picture
นันทินี แซ่เฮง
ชนากานต์ ตระกูลสุนทรชัย's picture
ชนากานต์ ตระกูลสุนทรชัย
กาญจน์ณัฏฐา สุทธิโพธิ์'s picture
กาญจน์ณัฏฐา สุทธิโพธิ์
กนกพร ศรีวรมย์'s picture
กนกพร ศรีวรมย์
เสพติดการซื้อหนังสือแต่อ่านไม่เคยทัน Potterhead และไก่ทอดเลิฟเวอร์
สุทธิษา มณีรัตน์'s picture
สุทธิษา มณีรัตน์
ปณิสรา ดั้นนอก's picture
ปณิสรา ดั้นนอก

ThisAble.me Logo