กองบรรณาธิการ

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย กองบรรณาธิการ

13 September 2023
12 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภาเกียกกาย มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 เป็นวันที่ 2 โดยมีวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม  ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร   กล่าวถึงเอกสารการแถลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของรัฐสวัสดิการ โดยระบุว่าเป็นสวัสดิการโดยรัฐ ไม่ใช่สวัสดิการถ้วนหน้า และระบุถึงสวัสดิการที่จะมีเฉพาะกลุ่มคนพิการ กลุ่มเปราะบางและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการเลือกให้เฉพาะกลุ่ม ทั้งที่ควรเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องกระทำอยู่แล้ว 
18 July 2023
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคมที่ผ่านมา Thisable.me ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณทล จัดงานเสวนา “เสรีภาพหรือเสรีพร่อง 2.0” ในประเด็น คนพิการ สินค้าบุญกุศล มีผู้ร่วมเสวนา 3 คน ได้แก่ บุญรอด อารีวงษ์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์, มนเทียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและหนึ่งใน 13 คนโหวตเสียงข้างมาก และอภิชาติ บุตตะ เจ้าหน้าที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณทล ชวนคุยโดยญานิกา อักษรนำ
15 June 2023
เขียนโดย จินต์จุฑา พันธุ์ทองคำและ พลอยวรินทร์ ชิวารักษ์งานชิ้นนี้เป็นผลงานจากรายวิชา สิทธิมนุษยชนและวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลองจินตนาการว่านี่คือวันทั่วไปวันหนึ่ง คุณกำลังเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย คุณอาจต้องออกจากบ้านและเดินไปสักระยะหนึ่งเพื่อขึ้นรถสาธารณะ และต่อขึ้นรถไฟฟ้า หลังถึงสถานีที่หมาย คุณต้องเดินไปที่จุดรอรถที่บริการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นรถคันนั้นไปยังคณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่อีกทีหนึ่ง และรีบขึ้นไปยังชั้น 10 ของอาคารเพื่อเข้าเรียนวิชาแรก
13 May 2023
เพราะ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ล้าสมัย ทำให้คนพิการถูกละเมิดสิทธิการออกแบบอาคารที่คนพิการใช้งานไม่ได้แม้มีหลัก Universal Design แต่ทว่าทางลาดก็ชันดั่งยอดเขาเอเวอเรสต์  สิ่งเหล่านี้ทำให้ ดร.อรุณี ลิ้มมณี อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพและอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสินใจลาออกมาลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันดับที่ 43 ของพรรคภูมิใจไทย เพื่อสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ผ่านนโยบายคนพิการของพรรคภูมิใจไทย
13 May 2023
กฏหมายคนพิการดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาบังคับใช้ไม่ได้ นี่คือความคิดของพรรคเปลี่ยนอนาคต ที่ต้องการเข้ามาทำให้สิทธิคนพิการเกิดขึ้นจริงจากนโยบายและกฏหมายที่มีอยู่เดิม  ชวนคุยกับอรินทรา เจริญทอง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลำดับที่ 20 พรรคเปลี่ยนอนาคต จากคนพิการที่เคยถูกโกง เธอต้องการเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของตัวเองผ่านนโยบายที่คิดโดยคนพิการ นำเสนอโดยคนพิการและจะปฏิบัติโดยคนพิการเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเพื่อนคนพิการดีขึ้น 
12 May 2023
เพราะความเชื่อว่า ‘คนไม่เท่ากัน’ ทำให้พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคน้องใหม่ไม่มีนโยบายรัฐสวัสดิการและการให้เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000 บาทเหมือนกับพรรคอื่นๆ แต่มองว่าการมีงานทำจะช่วยให้คนพิการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองและรู้สึกมีคุณค่าอย่างยั่งยืน  ชวนคุยกับสวิชญา วาทะพุกกะนะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตที่ 25 (เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ) พรรคชาติพัฒนากล้า มาคุยกันว่า พรรคที่ไม่มีนโยบายรัฐสวัสดิการมาโฆษณาเหมือนพรรคอื่น จะชูนโยบายอะไรมาดึงดูดใจคนพิการได้
12 May 2023
ในฐานะพรรคที่เคยมี ส.ส.ในสภาฯ เป็นคนพิการ พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ยังคงทำงานเรื่องคนพิการอย่างต่อเนื่อง  ชวนคุยกับศิริพงศ์ นานคงแนบ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 3 จังหวัดนครพนม ผู้เชื่อว่ารัฐสวัสดิการ โครงสร้างที่เป็นธรรมเท่าเทียมและอาชีพที่มั่นคงของคนพิการจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น  
9 May 2023
หากนึกถึงพรรคการเมืองพรรคใหญ่ หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคที่เป็นที่รู้จักของใครหลายคนรวมทั้งคนพิการ ชวนอ่านนโยบายผ่านบทสัมภาษณ์ชานันท์ ยอดหงษ์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออันดับ 62 ของพรรคเพื่อไทย เพื่อไทยเชื่อว่า คนพิการจะมีชีวิตของตัวเองได้ผ่านการเติมทักษะ มีอุปกรณ์สนับสนุน และระบบโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อหนุน ฉะนั้นเบี้ยคนพิการ 3,000 บาท จึงเป็นเพียงเป้าหมายแรกที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่มากไปกว่านั้นคือคนพิการต้องเข้าถึงงานที่มีคุณค่าที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างเท่าเทียม
6 May 2023
ชวนอ่านบทสัมภาษณ์สุริยา แสงแก้วฝั้น เลขาธิการพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออันดับ 2 ของพรรคสามัญชน  จากพรรคการเมืองที่แค่หาสมาชิกยังเป็นเรื่องยาก สู่พรรคที่ส่งคนพิการเข้าชิง ส.ส.ปาตี้ลิสต์เป็นลำดับที่ 2 ผ่านนโยบายคนพิการที่เชื่อว่าคนเท่ากัน การมีสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพที่มั่นคงจะเป็นหลักประกันให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์นโยบายคนพิการของพรรคสามัญชนเป็นอย่างไร
23 January 2023
เปิดตี้เสวนา “ชีวิตกู กูเลือกเองไอ้สัส” เป็นเสวนาภายใต้หัวข้อเสรีภาพหรือเสรีพร่อง โดยเสวนานี้เป็นเสวนาสุดท้ายส่งท้ายปี 2022 ที่พูดถึงเรื่องการเลือกมีชีวิตอย่างอิสระของคนพิการ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พร-ศิริพร ชี้ทางดี สาวแซ่บชาวสวนแคสตัส, พี-ภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ ลูกจ้างเหมาบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, รัก-คชรักษ์ แก้วสุราช คอนเท้นครีเอเตอร์ Thisable.me และออฟ-ศุภวัฒน์ เสมอภาค ผู้ทำงานผลักดันเรื่องขนส่งมวลชน ดำเนินรายการโดย อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณทล

Pages

กองบรรณาธิการ's picture