กองบรรณาธิการ

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย กองบรรณาธิการ

7 June 2021
Apple เปิดตัวฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการทุกประเภท โดยมีความเชื่อที่ว่า การเข้าถึงเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นการก้าวหน้าไปอีกขั้นของประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัท โดย Sarah Herrlinger ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบุว่า นโยบายเรื่องการเข้าถึง (Global Accessibility Policy and Initiatives) ของ Apple ช่วยขยายขอบเขตของนวัตกรรมให้กว้างไกลยิ่งขึ้น เข้าสู่ผู้คนได้มากยิ่งขึ้น
11 May 2021
เปิดให้คนพิการทางสติปัญญาลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 10 - 20 พ.ค. ฉีดจริง 28 พ.ค.  เฟซบุ๊ค สถาบันราชานุกูล โพสต์ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก สมาธิสั้น และแอลดี (Learning Disability) ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกัน ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ค. หลังลงทะเบียนแล้วจะแจ้งวันเวลาในการรับวัคซีนอีกครั้งในหน้าเพจ 
11 May 2021
กรมสุขภาพจิตขอวัคซีนโควิดให้คนพิการทางสติปัญญา ด้านสภาคนพิการฯ จ่อเสนอให้คนพิการฉีด พ.ค. นี้
10 May 2021
แผนเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ที่ชื่อว่า  “American Jobs Plan” มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ มีกำหนดเวลาใช้เงิน 8 ปี ครอบคลุมในสี่หมวด ด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย หัวข้องานวิจัยและผู้สูงอายุและคนพิการ
28 April 2021
วันนี้ (28 เม.ย.) ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนออทิสติกขึ้นที่ จ.สุพรรณบุรี  เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะแบบประจำหรือไปกลับ ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในขณะที่นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) แสดงความกังวลว่าจะเกิดการเลือกปฏิบัติ พร้อมแนะให้สร้างการเรียนรวมในโรงเรียนกระแสหลักให้เข้มแข็ง และมีโรงเรียนเฉพาะเป็นทางเลือกเท่านั้น 
26 April 2021
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยออกหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีเรียกร้องให้รัฐออกมาตรการอย่างครอบคลุมสำหรับกลุ่มคนพิการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ชี้ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ยังไม่เห็นมาตรการรองรับหากคนพิการเป็นผู้ป่วย เสนอต้องจัดสร้างหรือใช้สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการข้าถึงได้ ตั้งแต่ขั้นตอนเข้าตรวจคัดกรอง กักตัว ไปจนถึงการรักษา และต้องทำให้มั่นใจว่า หากมีคนพิการรุนแรงติดเชื้อ จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ช่วยอย่างเหมาะสม โดยมีใจความดังนี้
19 April 2021
การปฏิเสธผู้โดยสารน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในประเทศไทย ยิ่งกับคนพิการ แต่ในสหรัฐอเมริกาการปฏิเสธผู้โดยสารเป็นเรื่องใหญ่ และถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จนมีการฟ้องร้องและสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่าล้านดอลลาร์ 
22 March 2021
เส้นทางไรเดอร์ฝ่าโควิด-19
19 February 2021
เขียนและภาพโดย: ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี สถานีรถไฟฟ้าเซนต์หลุยส์ (S4) เป็นสถานีที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยก่อสร้างตามแนวเส้นทางเดิมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ การก่อสร้างนี้ได้รับอนุมัติจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนโดย ร่วมลงทุนก่อสร้างตามข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ (อ่านที่นี่) 
8 February 2021
ตัวแทน 7 องค์กรคนพิการยื่น 2,927 รายชื่อสอบจริยธรรม ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หวังสร้างบรรทัดฐานสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้านทนายอนันต์ชัยชี้จ่อแจ้งความคดีอาญา-ร้อง UN

Pages

กองบรรณาธิการ's picture