พิชญา เตระจิตร

นักเขียน
Content Creator ที่อดีตชอบถ่ายรูปท้องฟ้าและทดลองเป็นทาสแมวในออฟฟิศ thisAble.me