ปาณัสม์ชา พ่วงปรีชา

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย ปาณัสม์ชา พ่วงปรีชา

21 July 2021
เมื่อเราเปิดทีวี ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือละคร สิ่งที่เราเห็นก็คือผู้คนและตัวละครที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปลักษณ์หรือบทบาท ความหลากหลายนี้ทำให้เราเพลิดเพลินได้เสมอ แต่ความหลากหลายมีไว้เพื่อทุกคนหรือไม่ เมื่อคนพิการเข้ามามีบทบาทในสื่อ เรามักจะเห็นภาพที่ปรากฎเพียงไม่กี่บทบาทเท่านั้น เช่น บทบาทของความสำเร็จของคนพิการที่แสดงให้เห็นถึงการมีข้อจำกัดทางร่างกายแต่สามารถประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งได้ หรือบทบาทความทุกข์ยากต่างๆ  ซึ่งจะเห็นได้จากรายการทีวีต่างๆ ที่ให้คนพิการมาเล่าเรื่องราวความลำบากในชีวิตตนเองให้ฟัง บทบาทเหล่า
12 July 2021
ปัจจุบันเราอยู่ในสังคมมีความตระหนักรู้มากขึ้น ผู้คนในกลุ่มต่างๆ ได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ สัญชาตหรือวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี แม้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมมานานและได้รับความเข้าใจมากขึ้น แต่ประเด็นหนึ่งอย่างบุคคลออทิสติกกลับยังไม่ได้รับความเข้าใจจากคนในสังคมเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดการกลั่นแกล้ง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจนทำให้คนบุคคลออทิสติกใช้ชีวิตลำบากและคนในสังคมรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เข้าถึงยาก
ปาณัสม์ชา พ่วงปรีชา's picture
ปาณัสม์ชา พ่วงปรีชา's picture
นักศึกษาฝึกงาน
น้องพิณเป็นแงวฝึกงานเองก้ะ