โอสธี

โอสธี's picture
โอสธี's picture
นักศึกษาฝึกงาน
ตัดต่อวิดีโอ
จากมอบูรพาแจ่มจ้าเจิดขวัญ มีงานไม่ทำ ไม่มีงานยิ่งไม่ทำ