ณัฐนันท์ เรียมบุบผา

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย ณัฐนันท์ เรียมบุบผา

17 September 2020
“ถ้าการเมืองดี” เราจะมีฟุตปาธที่เรียบเสมอกันให้ใช้ เราจะมีรถเมล์ที่รองรับคนทุกกลุ่ม เราจะมีความปลอดภัยและเสถียรภาพในการดำเนินชีวิต ความฝันและความเชื่อเหล่านี้ถูกพูดถึงหลายต่อหลายครั้ง ขนานร่วมกับการรวมตัวชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนในช่วงที่ผ่านมา จนอาจกล่าวได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอย่างแท้จริง ท่ามกลางกระแสนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนพิการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพิการก็ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนออยู่เรื่อยๆ และมีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่ตื่นตัว เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
17 August 2020
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ การเมืองเข้ามามีบทบาทในความคิดของคนรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนหลายคนพูดว่า การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนและล้วนเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งในการดำเนินชีวิต ถึงแม้เราไม่เข้าไปยุ่งกับการเมือง แต่การเมืองก็จะเข้ามายุ่งกับเราอยู่ดี
6 August 2020
"ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่ ก็ควรได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในมหา’ลัยเท่ากับคนอื่น ถ้าเขาอยากสนับสนุนให้คนพิการมีสิทธิเข้ามาศึกษา ก็ต้องกล้าที่จะปรับให้คนพิการใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นหรือให้มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกับคนอื่น ไม่ใช่จะข้ามถนนทีต้องให้คนอื่นมาคอยยกลงจากฟุตบาทที""เราจะเห็นว่ายิ่งเรียนในระดับที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่ คนพิการก็เหลือน้อยลงมากเท่านั้น สะท้อนถึงกลไกหรือโครงสร้างว่า แม้การศึกษาภาคบังคับดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะเริ่มมีคณะใหม่ๆ ที่เปิดให้คนพิการเข้าศึกษา แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ"
21 July 2020
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนต่างได้รับผลกระทบด้วยข้อจำกัดที่มีมากขึ้นในสังคม รวมถึงคนพิการที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตมากขึ้นไปอีก ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและยิ่งหนักขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ชวนคุยกับ ‘นัท-ณัฐนนท์ บุญสม’ ชายข้ามเพศซึ่งพิการทางการได้ยินถึงเรื่องปัญหาที่พบในช่วงโควิด-19 ไปจนถึงเรื่องที่คนในสังคมไม่เข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ “เรามักตัดสินพวกเขาจากสิ่งที่เป็น แต่ไม่ได้มองที่ความสามารถที่พวกเขามี” นัทกล่าว
ณัฐนันท์ เรียมบุบผา's picture
ณัฐนันท์ เรียมบุบผา's picture
นักศึกษาฝึกงาน
ทาสแมวผู้หัวร้อนกับความอิหยังวะในสังคมอยู่เสมอ