ชนากานต์ ตระกูลสุนทรชัย

ชนากานต์ ตระกูลสุนทรชัย's picture
ชนากานต์ ตระกูลสุนทรชัย's picture
นักศึกษาฝึกงาน
กราฟิค
นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 1 ผู้ที่ชื่นชอบการวาดรูปและการถ่ายรูป