Skip to main content

thisAble.me เป็นเว็บไซต์สื่อทางเลือก นำเสนอประเด็นความพิการในรูปแบบของข่าว บทความ สัมภาษณ์พิเศษ มัลติมีเดียและอื่นๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไร เราจึงใคร่ขอการสนับสนุนจากผู้อ่าน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานได้ต่อเนื่องไป

หากท่านต้องการสนับสนุน thisAble.me ติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]

 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ thisAble.me ได้รับการสนับสนุนฟอนท์ (แบบอักษร) จากบริษัท DB font ได้แก่ ฟอนท์ DB Out Focus และฟอนท์ DB Heavent