พิมพาภรณ์ เครือชะเอม

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย พิมพาภรณ์ เครือชะเอม

12 January 2022
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมแถลงข่าวเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับคนพิการวัยแรงงาน ระบุว่า กระทรวงนั้นตระหนักดีว่าคนพิการวัยแรงงานเป็นกำลังการผลิตส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต โดยคำนึงถึงเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการ  “Future of Work เพื่อคนพิการ ... สู่อาชีพใหม่ สร้างรายได้” ที่มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ
2 December 2021
คนพิการที่มีแขนหนึ่งข้าง คนที่เกิดอุบัติเหตุจนแขนต้องใส่เฝือกชั่วคราว แม่ที่ต้องอุ้มลูกด้วยแขนข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลา แม้ทั้งสามคนนี้มีหลายอย่างที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน ณ ขณะนี้ ก็คือ พวกเขาทั้งหมดกำลังใช้ชีวิ
5 November 2021
หญิง-กนกวรรณ นาคนาม เคยเป็นคนที่เดินด้วยสองขาและเคยเป็นผู้หญิง ‘ปกติ’ ในนิยามของคนทั่วไป แต่เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถใช้งานและกลับมาเดินได้อย่างที่เคยเป็น เป็นเวลากว่าสามปีแล้วที่หญิงใช้วีลแชร์ในการไปไหนมาไหน และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเพื่อให้อุปกรณ์ใหม่อย่างวีลแชร์ กลายเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายอย่างสมบูรณ์
พิมพาภรณ์ เครือชะเอม's picture
พิมพาภรณ์ เครือชะเอม's picture
นักศึกษาฝึกงาน
กำลังหาทาง