ร่วมงานกับเรา

หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประเด็นคนพิการ หรือมีไอเดียใหม่ๆ ThisAble.me ยินดีรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกงาน ทั้งในตำแหน่ง กองบรรณาธิการ และฝ่ายศิลปกรรม โดยมีภาระงานดังนี้

กองบรรณาธิการ

  • จัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์
  • รายงานข่าว ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายศิลปกรรม

  • จัดทำภาพประกอบบทความ
  • อินโฟกราฟฟิก
  • ช่างภาพ
  • ตัดต่อวิดีโอ

สอบถามรายละเอียด หรือส่งประวัติและความสนใจได้ที่ [email protected]

ThisAble.me Logo