อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์

เนื้อหาที่เผยแพร่โดย อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์

11 October 2022
“คนพิการภายหลัง อย่างแรกที่ต้องเจอแน่นอนคือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง จิตใจที่อ่อนแอลง ตัวเขาจะขาดความเชื่อมั่น คิดว่าไม่สามารถทำอะไรเองได้ รู้สึกเป็นภาระ บางคนถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ เพราะรู้สึกว่าอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ ไร้คุณค่าและไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้” 
11 April 2022
“บางครั้งก็เกรงใจน้องสาว เป็นแบบนี้แล้วยังต้องให้น้องมาลำบากกับเราอีก อยากหายเร็วๆ บางทีชีวิตเราอาจอยู่ได้ไม่นาน ถ้าหายแล้วก็ออกไปช่วยน้องสาวได้บ้าง” อีกหนึ่งอุปสรรคของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่หลายคนอาจจะเคยผ่านหรือตอนนี้กำลังเผชิญอยู่  คงเป็นประสบการณ์การเป็นแผลกดทับ ที่ส่งผลสะเทือนทั้งต่อร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิต และครอบครัว 
11 April 2022
“บางครั้งก็เกรงใจน้องสาว เป็นแบบนี้แล้วยังต้องให้น้องมาลำบากกับเราอีก อยากหายเร็วๆ บางทีชีวิตเราอาจอยู่ได้ไม่นาน ถ้าหายแล้วก็ออกไปช่วยน้องสาวได้บ้าง” อีกหนึ่งอุปสรรคของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่หลายคนอาจจะเคยผ่านหรือตอนนี้กำลังเผชิญอยู่  คงเป็นประสบการณ์การเป็นแผลกดทับ ที่ส่งผลสะเทือนทั้งต่อร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิต และครอบครัว 
17 February 2022
“เป็นคนพิการอย่าหมกมุ่นสิ! ไม่มีความรู้สึกแล้วจะมีเซ็กส์ไปทำไม?” เป็นถ้อยคำที่ฟังแล้วสะท้อนถึงการตัดสินปนสงสัย ที่มีต่อคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังในเรื่องเซ็กส์ของพวกเขา เมื่อหลายคนอาจมองว่า ร่างกายขยับไม่ได้ ไม่รู้สึกร้อน เย็น และเสียวซ่าน แล้วยังจะมีเซ็กส์กันไปทำไม?
อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์'s picture
อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์'s picture
นักศึกษาฝึกงาน
จากเด็กช่างถือเกรียงฉาบปูน สู่ตัวตนใหม่เป็นราษฎรพิการ ที่ชอบกินแต่ตังไม่ค่อยมี และกลัวความสูงเพราะยิ่งสูงยิ่งเปล่าเปลี่ยว ถ้าแบบนั้นขออยู่บนพื้นราบกับผู้คนดีกว่า
นครปฐม