Health

2020-05-22 18:51
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ต่อเนื่องเรื้อรังมาเกือบสองเดือน รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เงินช่วยเหลือแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบ 5,000 บาทเป็นเวลาสามเดือน การแจกอาหาร
06 Jan 2017
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติใช้ยารักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ซึ่งนับเป็นโรคหายากที่คร่าชีวิตเด็กเล็กเป็นอันดับต้นๆ หลังผลักดันกว่า 30 ปี เชื่อยานี้ช่วยเรียกคืนกำลังกล้ามเนื้อ-ชะลอการแย่ลงของโรค คาดค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ระหว่าง $225,000-$250,000/ปี
13 Dec 2016
ใน 5-10 ปีข้างหน้า คนที่มีอาการหูหนวกแต่กำเนิดด้วยโรคทางพันธุกรรม อาจได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่พัฒนาประสาทหูเทียม โดยแทนที่เซลล์เดิมที่มีความบกพร่อง ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองใส่เข้าในหูผู้ป่วย
06 Dec 2016
นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันหาความเสี่ยงภาวะออทิสติกในเด็ก หลังพบว่าพ่อแม่มักรู้ช้า-รักษาหลังเข้าโรงเรียน ชี้แอปพลิเคชันนี้แม่นยำ-ใช้งานง่าย-ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา
10 Nov 2016
หลังมีคำสั่ง คสช. ม.44 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิตามบัตรทอง แต่กลับพบปัญหาความไม่สะดวกในการรับบริการ ล่าสุด สปส.เผยผลการประชุมแก้ปัญหาโดยย้ำว่า คนพิการต้องมีสิทธิเข้า รพ.รัฐได้ทุกที่-เบิกเงินคืนได้หากมีปัญหาหลัง 15 ต.ค.
09 Nov 2016
ฝ่ายนิติบัญญัติของโปแลนด์เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มทันทีหากเด็กเกิดมาพิการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนทุกเดือน มุ่งจำกัด-ลดการทำแท้งหากตัวอ่อนพิการด้วยโรคทางพันธุกรรม
30 Oct 2016
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง...

Pages