Health

2021-11-12 18:17
แม้ในทางการแพทย์ ภาวะซึมเศร้าเพิ่งมีเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างเป็นมาตรฐานเมื่อประมาณ 69 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีซึมเศร้ากลับเป็นเรื่องที่พูดกันมาเป็นพันๆ ปีแล้ว หากแต่ บริบททางสังคมและความก้าวหน้าทางการแพทย์ส่งผลให้คำว่า ‘โรคซึมเศร้า’ และ ‘ซึมเศร้า’ มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย 
09 Nov 2016
ฝ่ายนิติบัญญัติของโปแลนด์เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มทันทีหากเด็กเกิดมาพิการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนทุกเดือน มุ่งจำกัด-ลดการทำแท้งหากตัวอ่อนพิการด้วยโรคทางพันธุกรรม
30 Oct 2016
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง...

Pages