Health

2022-06-23 18:20
ดูเหมือนว่าในปัจจุบัน ‘โรคซึมเศร้า’ จะเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับว่า ความเจ็บป่วยทางจิตใจนั้นสมควรให้คุณค่าไม่ต่างจากความเจ็บป่วยทางกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไปถึงอาการป่วยรุนแรงที่พร้อมคร่าชีวิตคนได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดีก็ยังมีพื้นที่ที่ความเข้าใจเรื่องซึมเศร้านั้นยังอาจไปไม่ถึง
13 Dec 2016
ใน 5-10 ปีข้างหน้า คนที่มีอาการหูหนวกแต่กำเนิดด้วยโรคทางพันธุกรรม อาจได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่พัฒนาประสาทหูเทียม โดยแทนที่เซลล์เดิมที่มีความบกพร่อง ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองใส่เข้าในหูผู้ป่วย
06 Dec 2016
นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันหาความเสี่ยงภาวะออทิสติกในเด็ก หลังพบว่าพ่อแม่มักรู้ช้า-รักษาหลังเข้าโรงเรียน ชี้แอปพลิเคชันนี้แม่นยำ-ใช้งานง่าย-ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา
10 Nov 2016
หลังมีคำสั่ง คสช. ม.44 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิตามบัตรทอง แต่กลับพบปัญหาความไม่สะดวกในการรับบริการ ล่าสุด สปส.เผยผลการประชุมแก้ปัญหาโดยย้ำว่า คนพิการต้องมีสิทธิเข้า รพ.รัฐได้ทุกที่-เบิกเงินคืนได้หากมีปัญหาหลัง 15 ต.ค.
09 Nov 2016
ฝ่ายนิติบัญญัติของโปแลนด์เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มทันทีหากเด็กเกิดมาพิการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนทุกเดือน มุ่งจำกัด-ลดการทำแท้งหากตัวอ่อนพิการด้วยโรคทางพันธุกรรม
30 Oct 2016
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง...

Pages