Health

2023-09-05 14:33
เชื่อว่าหลายคนที่ไปโรงพยาบาลน่าจะเห็นป้ายที่ติดหน้าห้องตรวจมีโลโก้ห้ามถ่ายรูป ห้ามถ่ายวิดีโอ และห้ามบันทึกเสียงพร้อมกับข้อความคล้ายๆ กันว่า “การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียง ในขณะที่แพทย์ พยาบาล ทำการรักษาพยาบาลถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในการทำการรักษาผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาล และเป็นการขัดขวางหรือ
30 Oct 2016
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง...

Pages