Skip to main content
"มุมมองคนพิการที่ผมรู้จักยังคงเป็นเสี้ยวหนึ่งของคนพิการทั้งหมด แต่ขอยืนยันว่าผมไม่ได้ปล่อยให้ความไม่เข้าใจในเรื่องคนพิการลืมหายไปเหมือนเมื่อก่อน ตรงกันข้ามผมพร้อมจะตั้งคำถามและหาคำตอบ"
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติใช้ยารักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ซึ่งนับเป็นโรคหายากที่คร่าชีวิตเด็กเล็กเป็นอันดับต้นๆ หลังผลักดันกว่า 30 ปี เชื่อยานี้ช่วยเรียกคืนกำลังกล้ามเนื้อ-ชะลอการแย่ลงของโรค คาดค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ระหว่าง $225,000-$250,000/ปี
ใน 5-10 ปีข้างหน้า คนที่มีอาการหูหนวกแต่กำเนิดด้วยโรคทางพันธุกรรม อาจได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่พัฒนาประสาทหูเทียม โดยแทนที่เซลล์เดิมที่มีความบกพร่อง ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองใส่เข้าในหูผู้ป่วย
นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันหาความเสี่ยงภาวะออทิสติกในเด็ก หลังพบว่าพ่อแม่มักรู้ช้า-รักษาหลังเข้าโรงเรียน ชี้แอปพลิเคชันนี้แม่นยำ-ใช้งานง่าย-ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา
หลังมีคำสั่ง คสช. ม.44 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิตามบัตรทอง แต่กลับพบปัญหาความไม่สะดวกในการรับบริการ ล่าสุด สปส.เผยผลการประชุมแก้ปัญหาโดยย้ำว่า คนพิการต้องมีสิทธิเข้า รพ.รัฐได้ทุกที่-เบิกเงินคืนได้หากมีปัญหาหลัง 15 ต.ค.
ฝ่ายนิติบัญญัติของโปแลนด์เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มทันทีหากเด็กเกิดมาพิการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนทุกเดือน มุ่งจำกัด-ลดการทำแท้งหากตัวอ่อนพิการด้วยโรคทางพันธุกรรม
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง แต่มีแนวโน้มให้เลือกว่าจะใช้สิทธิใด เหตุบางรายอาจเคยชินกับการใช้สิทธิเดิม