Skip to main content

“คนพิการมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งเลวทั้งแย่ เป็นเรื่องปกติ แต่เราต้องเข้าใจในพื้นฐานว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีความต้องการ ในการใช้ชีวิต ที่เราบอกไปว่าความพิการก็เป็นแค่เรื่องของข้อจำกัดของร่างกายแต่ไม่ได้แปลว่าความพิการนั้นต้องเป็นตัวแทนของอะไรไม่ใช่ตัวแทนของความดีหรือตัวแทนของความเลว”

นั่งวีลแชร์แล้วทำไมยังกินเหล้า ตาบอดทำไมยังสูบบุหรี่ เป็นคนพิการแล้วทำไมไม่พยายามเป็นตัวอย่างที่ดี ถามก็คือเป็นคนพิการแล้วต้องเป็นคนดีมากกว่าคนอื่นหรือเปล่า ต้องทำสิ่งที่สังคมคาดหวังมากแค่ไหน หรือใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปได้หรือไม่ เป็นคนพิการแล้วมีความต้องการเหมือนคนอื่นไม่ได้เหรอ กินขี้ปี้นอนก็เป็นเรื่องของทุกคน หรือไม่เหมาะกับคนพิการ?

คุยกับท๊อฟฟี่ โสภณ ทับกลอง และ อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ มาตรวัดมาตรฐานความดีความงามแบบคนพิการที่ควรเป็น เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่ดูด ไม่เที่ยว ได้หรือไม่ แล้วภาพจำของคุณพิการควรจะเป็นแบบไหน ในรายการวิงเวียนชีวิต รายการที่จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้น แถมจะโม้ให้ฟังด้วย

อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
นักศึกษาฝึกงาน
จากเด็กช่างถือเกรียงฉาบปูน สู่ตัวตนใหม่เป็นราษฎรพิการ ที่ชอบกินแต่ตังไม่ค่อยมี และกลัวความสูงเพราะยิ่งสูงยิ่งเปล่าเปลี่ยว ถ้าแบบนั้นขออยู่บนพื้นราบกับผู้คนดีกว่า