Skip to main content

"การที่คนพิการสามารถออกไปไหนมาไหนได้เองมันดีนะ มันทำให้เขารู้สึกมีคุณค่า และเพิ่มความมีตัวตน สุดท้ายพอเขาเห็นคุณค่าในตัวเอง มีโอกาสเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม มันก็เปิดโอกาสให้เขามีงานทำและดูแลตัวเองได้" - อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์

คนพิการขับรถได้ไหม ทำใบขับขี่ได้หรือเปล่า แล้วขับได้อย่างปลอดภัยไหม  เดินไม่ได้แล้วเหยียบคันเร่งอย่างไร และสารพัดคำถามต่อเรื่องคนพิการขับรถ การได้ออกไปใช้ชีวิตมันมีค่าอย่างไร พบกับรายการวิงเวียนชีวิต ตอน พิการแล้วขับรถได้ไง EP. 14

อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
นักศึกษาฝึกงาน
จากเด็กช่างถือเกรียงฉาบปูน สู่ตัวตนใหม่เป็นราษฎรพิการ ที่ชอบกินแต่ตังไม่ค่อยมี และกลัวความสูงเพราะยิ่งสูงยิ่งเปล่าเปลี่ยว ถ้าแบบนั้นขออยู่บนพื้นราบกับผู้คนดีกว่า