Skip to main content

รู้จักคำภาษามือ 18+
 
หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด หลีหู ลวยคูย แลดตูด
 
เคยสงสัยไหมว่าคนหูหนวกเขาด่าได้หรือไม่ เขาใช้คำหยาบกันหรือเปล่า หลีหู ลวยคูย แลดตูด เขาพูดกันไหม มีคำ18+ มากแค่ไหน เราชวน มะปราง ชนากานต์ พิทยภูวไนย ผอ. ศูนย์บริการคนพิการByมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ หรือมีคำไหนที่คนหูหนวกไม่ชอบ ทำไมคนหูหนวกต้องด่า มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน