Culture & Art - ThisAble.me

Culture & Art

2020-12-25 16:17
ที่เนเธอแลนด์ หากถามว่า อาชีพอะไรที่เหมาะกับผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม?  คำตอบที่ได้คงเป็นอาชีพที่พวกเขาเองสนใจและอยากทำ คนที่นี่ได้รับการฝึกฝนให้พวกเขาสามารถทำอาชีพตามฝันได้ และพวกเขาก็ทำหลายต่อหลายอาชีพ  ชวนมาดูกันว่า คนที่มีภาวะ
04 Mar 2016
สารพัดการตอกย้ำมายาคติเกี่ยวกับคนพิการในละครทีวีไทย ทั้งไม่สมจริง ไม่สะท้อนปัญหารากเหง้า และไม่มีคนพิการที่เรียกว่า ‘นักแสดง’
15 Feb 2016
ต้นปีที่ผ่านมา เอียน เบอเรล (Ian Birrell) คอลัมนิสต์ชาวอังกฤษ ผู้มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นคนพิการเป็นทุนเดิม และ
09 Feb 2016
  ความพิการล้วนก่อให้เกิดการปรับตัวในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการเรียนรู้ รวมทั้งมักจะเกิดความแตกต่างในทุกๆ เรื่องอยู่เสมอ ถึงแม้คนอเมริกันที่พิการกว่า 56 ล้านคน มีการรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม และต้องการแสดงความเป็นตัวตนให้มากขึ้น แต่เมื่อพูดถึงเรื่องเซ็กส์...

Pages