Skip to main content
4 ตุลาคม ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจสำคัญหลังการประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
โดยรัฐมนตรีพูดถึงกรณีของศูนย์ บริการล่ามภาษามือทางอินเตอร์เน็ตหรือ TTRS ที่กำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณเป็นข้อพิพาทกับ กสทช.ว่า
 
“กรณีของศูนย์ TTRS ที่มีข่าวว่ากำลังจะปิดตัวลงผมเองได้ ประสานงานไปยังกสทช. ซึ่งก็ขอฝากไปยังคณะกรรมการกสทช. ทั้งเจ็ดท่านว่า เรื่องงบประมาณหรือเรื่องการดำเนินการผมก็ยังไม่ทราบจริงๆว่ามีปัญหาอะไร แต่ผมทราบเพียงว่าเป็นจำนวนเงินไม่เท่าไหร่จากงบประมาณ 6000 ล้านบาท ของกสทช. สามารถนำมาจ่าย ให้กับศูนย์แห่งนี้ในการที่จะช่วย ให้คนหูหนวกสื่อสารผ่านภาษามือในการติดต่อกับคนอื่นๆ หรือติดต่อกับคนภายนอกได้
 
”ดังนั้นผมคงต้องวิงวอนไปยังกสทช. ซึ่งตอนนี้ผมได้ส่งเรื่องไปยังประธานบอร์ดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็กำลังเร่งประสานงานให้ศูนย์นี้กลับมาดำเนินงานตามปกติให้ได้“