กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2023-10-05 11:08
4 ตุลาคม ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจสำคัญหลังการประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์