Skip to main content

คนพิการทันโควิด-19" ตอน ปัญหาที่คนพิการพบเมื่อเจอโควิด-19

ในคลิปที่ 5 เราจะพาทุกคนไปฟังความเห็นของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลากหลายกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาเจอในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พวกเขาเผชิญปัญหาอะไร และมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรบ้าง ตลอดจนข้อเสนอนโยบายต่อภาครัฐ 

 #คนพิการทันโควิด19 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - TRIP ล่ามภาษามือ : ชนากานต์ พิทยภูวไนย