Skip to main content
ผ่าแยกกับชัชชาติ สำรวจอนุสาวรีย์ชัยฯ ถึงกรมคนพิการ
 
ชวน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ เดินสำรวจย่านการแพทย์อย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการคนพิการ
 
ระหว่างทางเราเดินสำรวจฟุตปาธ ทางม้าลายและทางข้ามแยก เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณเกาะราชวิถี มีหลายจุดที่คนนั่งวีลแชร์ไม่สามารถเข้าถึงได้แม้มีทางลาดแต่ก็ไปไหนต่อไม่ได้และข้ามไปยังเกาะตรงข้ามไม่ได้เนื่องจากเป็นสะพานลอย จากนั้นเดินตรงมายังหน้าโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเด็ก เพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกตึกชัย
 
เราข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้ามหาลัยมหิดล พบทางม้าลายที่ไม่มี ทางลาดสำหรับคนพิการจึงต้องยกลง และมีเสาเหล็กกั้นตรงกลางทำให้ข้ามไปได้ไม่สะดวก และไม่ทันเวลานับถอยหลังสำหรับการข้ามถนน
 
เมื่อข้ามมายังฝั่งตรงข้ามพบว่า ฟุตปาธมีขนาดเล็กลง คนเดินสวนกันไม่ถนัดหลายจุด วีลแชร์เกือบจะผ่านไม่ได้ เราเดินตรงไปเรื่อยๆ ผ่านโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ และถึงแยกตึกชัย
 
เรามาถึงบริเวณแยกตึกชัย อันเป็นจุดที่มีทั้งโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและอีกหลายหน่วยงาน แต่คนนั่งวีลแชร์ไม่สามารถ ข้ามไปได้เนื่องจากมีสะพานลอย จึงต้องใช้การเดินข้ามแยกไป เพื่อให้ถึงฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นกรมส่งเสริมฯ
 
สรุปการเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงกรมคนพิการพบว่า การเดินทางโดยวีลแชร์ยังค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะช่วงการข้ามถนนโดยทางม้าลายที่ไม่มีทางลาดและการข้ามแยกตึกชัยที่คนนั่งวีลแชร์ไม่สามารถข้ามไปได้ จึงจำเป็นต้องลงถนนเพื่อข้ามแยก ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับการเดินในวันนี้ของพวกเรา
 
 
บริเวณใต้สะพานลอยเกาะราชวิธีข้ามไปเกาะพหลโยธินมีฐานสะพานลอยกั้นทำให้ไม่สามารถข้ามไปได้ 
 
 
เมื่อเดินอ้อมออกมาอีกด้านจะพบทางลาดซึ่งไปไหนต่อไม่ได้
 
 
เรามุ่งหน้ามายังถนนราชวิถีซึ่งขนาดทางเท้าพอดีตัว
 
 
หลายจุดกำลังมีการก่อสร้าง
 
 
ทางเท้าบริเวณนี้ค่อนข้างกว้างขึ้นพอที่จะทำให้เดินสองคนได้
 
 
ทางม้าลายบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดข้ามทางม้าลายแต่ไม่มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ โดยด้านหน้ามีเสากั้นแต่ถูกแหกออกไปหนึ่งช่อง
 
 
จึงต้องใช้การยกลงจากทางเท้าแทนหรือไม่ก็ขับลงถนนแต่แรกเนื่องจากฟุตปาธค่อนข้างสูง
 
 
เนื่องจากต้องใช้เวลายกและเลี้ยวตรงที่กั้นจึงใช้เวลามากกว่าเวลาที่ให้คนเดินข้ามกำหนด
 
 
ข้ามมาอีกฝั่งทางแคบลงอย่างเห็นได้ชัด
 
 
เดินได้ทีละคน ถ้าเดินสวนกันอาจจะต้องมีคนลงไปเดินบนถนน
 
 
ทางที่พอดีกับวีลแชร์
 
 
แวะถ่ายรูปคู่กับต้นไม้แต่ผ่านไปไม่ได้
 
 
แถมด้วยติดกับเสาไฟซ้ำ
 
 
บริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามคือโรงเรียนสอนคนตาบอด
 
 
ใกล้ถึงแยกตึกชัยแล้ว
 
 
ถึงแยกตึกชัยแล้วตรงข้ามเป็นกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
คุยกันว่าจะข้ามไปอย่างไร ซึ่งโดยปกติคนไม่พิการจะเดินข้ามสะพานลอยไปแต่คนใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้สะพานลอยได้
 
 
เดินข้ามไปแบบนี้เลย ตอนแรกนึกว่าเป็นทางม้าลายแต่ที่จริงแล้วเป็นจุดจอดมอเตอร์ไซด์
 
 
ข้ามมาถึงเกาะกลางได้ช่วงที่มีไฟแดง
 
 
ยังต้องข้ามอีกหนึ่งครั้งเพื่อข้ามไปยังจุดหมาย
 
 
ด้านหลังคือสะพานลอย
 
 
รอจังหวะแล้วข้ามเอา จุดนี้ก็ไม่มีทางม้าลาย
 
 
ข้ามมาได้แล้ว
 
 
ถึงแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านในก็จะมีจุดบริการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ทั้งการทำบัตร ติดต่อธุระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ทางเท้าบริเวณดังกล่าว