Skip to main content
ผ่าแยกกับชัชชาติ สำรวจอนุสาวรีย์ชัยฯ ถึงกรมคนพิการ 
สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่าจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิคนพิการเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา (อ่านที่นี่) ซึ่งมีการเรียกร้องหลายข้อ เช่น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก การศึกษาและการสาธารณสุข เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมกา
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อความในเฟสบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีคัดค้านมติที่ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทพร้อมตัวแทนคนพิการหลายองค์กร เข้าร้องศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ พิจารณาระงับ-เพิกถอนคำสั่งคลังเรียกคืนเงิน 2 พันล้านบาทจากกองทุนคนพิการฯ เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
กพช.มีมติใช้รถโตโยต้าเป็นแท็กซี่วีลแชร์-จ่อผลิตรถเมล์ชานต่ำ 489 คัน ให้บริการภายใน พ.ย.นี้ พร้อมดูความคืบหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในสวนลุมฯ หลังมีแผนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาม พล.อ.ประยุทธ์สั่ง