แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐฯ ครอบคลุมเรื่องผู้สูงอายุและคนพิการ

2021-05-10 12:50

แผนเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ที่ชื่อว่า  “American Jobs Plan” มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ มีกำหนดเวลาใช้เงิน 8 ปี ครอบคลุมในสี่หมวด ด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย หัวข้องานวิจัยและผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ทําเนียบขาวได้เผยแพร่แผนเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ โดยใช้ชื่อว่า  “American Jobs Plan” ซึ่งมีมูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ และการสร้างงานที่แบ่งออกเป็นสี่ด้าน 

ในหัวข้อที่สาม เรื่องโครงสร้างการบริการและการจ้างงานด้านการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มูลค่า  400 ล้านดอลลาร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องประชากรผู้สูงอายุในอนาคต 

โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาคนทำงานในสายงานผู้ดูแล (Caregiver) ที่ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นคนแอฟริกัน-อเมริกัน และยังได้รับค่าแรงน้อยกว่าที่ควร เฉลี่ยแล้วประมาณ 12 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง การลงทุนครั้งนี้ด้านหนึ่งก็หวังจะแก้ปัญหาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วย โดยยังต้องดูต่อไปว่าแผนนี้จะได้รับการอนุมัติจากสภาฯ หรือไม่ และในการนำมาใช้จริงจะเป็นอย่างไร 

https://www.the101.world/biden-american-jobs-plan/#

https://globthailand.com/usa-300421/