“พก.”เสนอบอร์ดชาติจ่ายเบี้ยคนพิการ 1 พันถ้วนหน้า ตามข้อเรียกร้องม็อบคนพิการ

2021-01-11 16:51

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่าจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิคนพิการเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา (อ่านที่นี่) ซึ่งมีการเรียกร้องหลายข้อ เช่น ให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้า 1,000 บาท เพราะคนพิการมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตทุกคน ไม่เฉพาะคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนพิการที่อายุต่ำกว่า18 ปีเท่านั้น รวมถึงเรียกร้องให้ผลักดันคนพิการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและมีงานทำ

นอกจากนี้ มีการพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคมนาคม เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น โดยพก.ระบุว่าไม่นิ่งนอนใจและรับฟังข้อเสนอจึงได้จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้า 1,000 บาทในช่วงเดือน ม.ค. ซึ่งจะทำให้คนพิการอีก 8 แสนคนจากยอดคนพิการ 2.05 ล้านคนที่ยังได้เบี้ย 800 บาท ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า โดยประมาณการว่าต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2 พันล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันใช้ 8 พันกว่าล้านเพิ่มเป็น 10,018 ล้านบาท

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้พก.พยายามผลักดันให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้วยอารยสถาปัตย์ ตั้งแต่ระบบคมนาคม และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆ ให้เอื้อต่อคนพิการ เพื่อผลักดันให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิต เรียนหนังสือและทำงานได้ ทั้งนี้ พก.ได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการนำสื่อการเรียนรู้ของ พก.เผยแพร่ให้คนพิการในชุมชนและชนบทเพื่อให้คนพิการรู้สิทธิและสวัสดิการที่ตัวเองได้รับ จนสามารถดูแลและพัฒนาตัวเองได้