เบี้ยคนพิการมีไว้ทำไม รัฐต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ

2020-12-22 11:35

ปีนี้เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัตราใหม่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนพิการอายุไม่เกิน 18 ปี และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คำถามจากคนพิการเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมเบี้ยคนพิการจึงไม่ถ้วนหน้า ทำไมคนพิการบางคนได้ 800 บาท บางคนได้ 1,000 บาท และการได้เบี้ยความพิการไม่เท่ากันจะสร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่ หรือบางเสียงที่ดังขึ้นมาก็บอกว่า 1000 ก็ไม่ได้เพียงพอต่อการดำรงชีพของคนพิการจริงๆ

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ เอาเข้าจริงแล้วเบี้ยคนพิการควรจะได้เท่าไหร่ รัฐต้องจ่ายมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพของคนพิการ จนสามารถใช้ชีวิตอิสระและพึ่งพาตัวเองได้ เราเอาคำถามเหล่านี้ไปคุยกับ ชูเวช เดชดิษฐรักษ์ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม ถ้าคนพิการมีรัฐสวัสดิการ หรือมีเบี้ยยังชีพที่ดีพอจะเป็นอย่างไร มาหาคำตอบได้ในคลิปนี้กันเลย