นักเปียโนคนตาบอด | VISIBLEME EP.08

2020-08-25 20:21

"เริ่มแรกที่เราเล่นเปียโน เรามีความสุขอยู่กับเครื่องดนตรี เล่นแล้วเพราะจังเลย ขั้นต่อมาเรามีความสุขกับคนที่มานั่งฟัง แม้จะเล่นให้คนเดียวฟังก็ตาม เราอยากให้เขามีความสุข " ถ้าพูดถึงนักเปียโนคนตาบอด หลายคนคงนึกถึง แป้ง อุบลวรรณ เปียแก้ว จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมจาก "The International Piano Festival ครั้งที่ 2 สำหรับผู้พิการ" ร่วมถึงสมาชิกวง วงอภิวาท  ก่อนมาถึงวันนี้เธอผ่านอะไรมา ดนตรีสร้างแรงขับเคลื่อนในเธอได้อย่างไร มีอุปสรรคใดบ้าง ติดตามได้ใน visibleme ตอนนี้กันเลย