คนตาบอดนักเรียนนอก | VISIBLEME EP.07

2020-08-25 20:10

"ก็เหมือนเด็กทุกคนที่ผู้ใหญ่จะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เลยคิดว่าอยากเป็น ดร. เป็นนักวิชาการ อยากเรียนต่างประเทศ" "ตอนเรียนอยู่อังกฤษ เขาก็จะรู้ว่ามีคนตาบอดเรียน เขาก็จะส่งเอกสารมาให้ก่อนล่วงหน้า พวกเอกสารหรือเป็นไฟล์ ถ้าไม่มีก็เอาไปสแกน ซึ่งอยู่เมืองไทยนี่เราต้องฉีกหนังสือไปสแกนเลยนะ บางเล่มสวยๆ เราก็ต้องตัดใจฉีก ไม่งั้นไม่มีใครทำให้เราทัน " "การจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ เราต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน เพราะแต่ละคนโตมาอย่างหลากหลาย ไม่ได้เพียงแค่เรื่องร่างกายแต่รวมไปถึงเพศสภาพ อายุ จึงอยากให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกต่าง เราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

คุยกับ อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เส้นทางก่อนการเป็นอาจารย์เป็นอย่างไร เตรียมตัวแบบไหน เรียนเมืองนอกต้องปรับตัวอย่างไรบ้างไร คนตาบอดเรียนนอกเป็นอย่างไร ถ้าคุณใฝ่ฝันที่จะเรียนเมืองนอกต้องไม่พลาด Visibleme ตอนนี้