เพศศึกษาในสายตาคนพิการ

2020-07-03 09:17

"ครูที่สอนสุขศึกษาไม่ควรเป็นครูที่สอนวิชาอื่น เขาควรจะเป็นครูที่อบรมมาในด้านนี้โดยเฉพาะ และมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่บอกว่าน่าเกลียดและต้องไม่ทำให้เรื่องนี้ดูน่าเกลียด" แล้ววิชาวิชาเพศเป็นอย่างไรในความทรงจำของคุณ? ตั้งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การคุมกำเนิด ไปจนถึงทัศนคติต่อเรื่องเพศ คุยกับเยาวชนพิการเรื่องวิชาเพศศึกษาที่พวกเขาเคยเรียน และวิชาเพศศึกษาที่พวกเขาอยากให้เป็น