Skip to main content

Covid Aid Bangkok เป็นแพลตฟอร์มในการหาและจับคู่อาสาสมัครเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวและคนพิการ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดยจะให้การช่วยเหลือหลายด้าน เช่น ซื้อของอุปโภคบริโภค อาหาร ของจำเป็นในการรับมือโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ กระดาษชำระ หรือโทรพูดคุย

โดยเมื่อเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ https://www.covidbangkokaid.com/ จะพบกับรายละเอียดและให้คุณกรอกว่า คุณคืออาสาสมัคร หรือคุณคือคนพิการ/ รู้จักคนพิการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางแพลตฟอร์มในการจับคู่อาสามารถและความต้องการของคนพิการและผู้สูงอายุ  

ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร Covid Aid Bangkok หรือแจ้งขอความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.covidbangkokaid.com