ตอบคำถามเรื่องเพศกับวัยรุ่นพิการ

2019-12-20 11:40

หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร - กินอสุจิท้องไหม -ยาคุมใช้อย่างไร - ถุงฯรั่วต้องทำไง - ท้อง 3 เดือนกินยาคุมทันหรือไม่ ฯลฯ

เป็นคำถามที่คุณอาจจะทั้งรู้และไม่รู้คำตอบ เราหยิบคำถามเหล่านี้มาถามวัยรุ่นพิการ . ลองมาดูเลยว่าพวกเขาจะตอบกันอย่างไร