Skip to main content

ความเชื่อผิดๆอาจเกิดจากการที่ฟังคนอื่นเล่าต่อๆกันมา โดยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกหรือว่าผิด ThisAble.me จะพาไปดู 7 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับคนตาบอด กันว่าความเชื่อผิดๆกับการปฏิบัติต่อคนตาบอดให้ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไร ไปดูกันเลย!  

1. ความเชื่อผิดๆที่ว่า มองไม่เห็น ให้อยู่ในที่มืดได้ เป็นความเชื่อที่ผิด แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็ใช่ว่าคนตาบอดจะชอบอยู่ในที่มืดๆ เพราะความมืดอาจหมายถึงความไม่ปลอดภัยหรือการไม่มีตันตนอยู่่ในห้องด้วย ดังนั้นอย่าแปลกใจหากคนตาบอดถามหาสวิทซ์ไฟในบ้านหรือที่ทำงาน พวกเขาต้องการทำตัวให้เป็นปกติและใช้ชีวิตเหมือนกับคนทัั่วไป และมีคนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบอยู่ในห้องมืดปราศจากแสง

  

2. ความเชื่อผิดๆที่ว่า คนตาบอดจะรู้สึกสนุก ถ้าถามว่า "ทายซิว่าใคร" หลายครั้งเรามักเล่นกับความพิการ และความมองไม่เห็นของคนตาบอดด้วยการให้ทายสิ่งของต่างๆ ที่จะรู้ได้จากการมองเท่านั้น คนตาบอดหลายคนสามารถจำเสียง พ่อแม่ ญาติ เพื่อนสนิทได้ แต่หลายๆ คนก็อาจจะไม่ ดังนั้นการถามทายคำนอกจากจะไม่สนุกแล้วยังอาจสร้างความหงุดหงิด รำคาญและทำให้คนตาบอดรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกด้วย

ดังนั้น หากเข้าไปในห้องที่มีคนตาบอดอยู่ด้วย ก็ควรพูดทักทาย แนะนำตัวเองหรือให้เสียงเพื่อที่คนตาบอดจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามา ไม่ควรจะเสียเวลากับคำถามที่ว่า "ทายซิว่าใคร" อีก

 3. ความเชื่อผิดๆที่ว่า คนตาบอดพูดเองไม่ได้และต้องให้คนอื่นพูดแทน เป็นความเชื่อที่ผิด คนตาบอดพูดเองได้ คนตาบอดมีความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก เป็นของตนเอง และสามารถพูดหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ไม่ต้องมีคนอื่นพูดแทนเป็นบุคคลที่ 3

   4.ความเชื่อผิดๆที่ว่า เวลาพูดคุยกับคนตาบอดห้ามใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการมอง เช่น “ดู” “มอง” “เห็น” หรือพูดถึงสีต่างๆ เพราะเวลาที่คนตาบอดพูดคุยกันเอง หรือพูดคุยกับคนสายตาดีคนอื่นๆ พวกเขาก็ใช้คำศัพท์ทั่วไปอย่างที่คนอื่นในสังคมใช้กัน เพียงแต่สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงในการพูดกับคนตาบอดก็คือ “ตรงนี้” “ตรงโน้น” “ตรงนั้น” พร้อมกับชี้นิ้วประกอบ เช่น การบอกทิศทางแก่คนตาบอด เนื่องจากพวกเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อถึง และอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ทางที่ดีบอกเป็นทิศของเข็มนาฬิกาหรือ ซ้าย ขวา หน้า หลังจะเข้าใจได้ง่ายกว่า

 5. ความเชื่อผิดๆที่ว่า เวลาที่พูดคุยกับคนตาบอดคุณต้องพูดเสียงดัง เป็นความเชื่อที่ผิด คนตาบอด ไม่ได้มีปัญหาในการได้ยิน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังหรือตะโกนเวลาพูดคุยกับพวกเขา ควรพูดกับคนตาบอดโดยตรง ไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังเกินกว่าปกติ หรือพูดผ่านล่ามซึ่งเป็นเพื่อนหรือผู้นำทางของคนตาบอด

ในการทักทายเพื่อนคนตาบอด กรุณาสัมผัสมือไม่ว่าจะเป็นการพบกันหรือการอำลา สำหรับคนตาบอดการจับมือแสดงถึงความยิ้มแย้มแจ่มใสและความเป็นมิตร

 6. ความเชื่อผิดๆที่ว่า คนตาบอดเห็นแต่สีดำหรือสีเทาเท่านั้น เป็นความเชื่อที่ผิด ในหมู่คนพิการทางสายตา มีเพียงคนที่ตาบอดสนิท (มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่แสง) เท่านั้น ที่บอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นคือสีเทา ยังมีคนสายตาเลือนรางอีกหลายคนที่สามารถมองเห็นแสงได้ บางคนอาจมองเห็นสีได้ด้วย

 7. ความเชื่อผิดๆที่ว่า คนตาบอดไม่สามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้ เลยต้องได้รับสวัสดิการค่าเลี้ยงดูจากรัฐ เป็นความเชื่อที่ผิด คนตาบอดสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ อาชีพที่คนตาบอดทำก็มีหลากหลายมาก มีทั้งครู อาจารย์ ช่างไม้ โปรแกรมเมอร์ เจ้าของกิจการ ศิลปิน นักบัญชี นักวิเคราะห์บัญชี พนักงานดูแลลูกค้า ตัวแทนขายประกัน นายหน้าขายที่ดิน พนักงานขาย โบรกเกอร์ ช่างซ่อมต่างๆ ล่าม บรรณารักษ์ เลขานุการ นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และอีกมากมาย อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากองค์กรคนตาบอดที่สหรัฐอเมริกา...ดังนั้นอาชีพที่คนไทยชินและมักเห็นคนตาบอดทำกันอยู่ไม่กี่อาชีพ นั่นคือ หมอนวดแผนโบราณ ร้องเพลง และคนขายลอตเตอรี่

 

ข้อมูลจาก

: http://paperforblind.wixsite.com/home/blank-im4xz

: http://cfbt.or.th/sk/index.php/article/17-วิธีปฏิบัติต่อคนตาบอด

: http://www2.thaihealth.or.th/Content/18436-การใช้ชีวิตและการสนทนากับ%20%27คนตาบอด%27.html