แอฟริกาใต้จัดเทศกาลคนพิการ เชื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี

2017-11-17 12:48

หลายองค์กรในแอฟริกาใต้ร่วมกันจัดงานเทศกาลและเดินขบวนคนพิการ เพื่อให้คนพิการในพื้นที่มีโอกาส ได้รับสิทธิ และเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เมืองรีทฟอนเทน ประเทศแอฟริกาใต้ ได้จัดงานเทศกาลคนพิการ โดยให้คนพิการหลากหลายประเภทออกมาแสดงตัวตน ผ่านกิจกรรมและการเดินขบวนบนท้องถนน


ภาพจาก https://www.iol.co.za/pretoria-news/disability-festival-a-great-success-11874324
 

จากสถิติขององค์การสหประชาชาติ ปัจจุบันมีคนพิการทั่วโลกราว 600 ล้านคน โดย 400 ล้านคนเป็นคนพิการในประเทศกำลังพัฒนา และราว 80 ล้านคนอยู่ในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) ยังได้ยืนยันข้อมูลอีกด้วยว่า กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในทวีปแอฟริกาเป็นคนพิการ โดย 10-15 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กพิการที่อยู่ในวัยที่ควรต้องได้รับการศึกษา

ความพิการที่พบมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การขาดสารอาหาร โรคภัยต่างๆ อันตรายจากสภาพแวดล้อม ระบบงานอุตสาหกรรม ความขัดแย้งภายใน และสงคราม เป็นต้น

ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้มีจำนวนคนพิการเพิ่มมากขึ้นในทวีปแอฟริกา คนพิการในทวีปแอฟริกามักเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ มีเด็กพิการในวัยเรียนเพียงร้อยละ 5-10 ที่ได้รับการศึกษาในระบบ และมีคนพิการวัยทำงานราวร้อยละ 80 อยู่ในสภาวะว่างงาน  

จึงเป็นที่มาของการจัดเทศการคนพิการ ซึ่งมีเจ้าภาพใหญ่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมูลนิธิออพพิ โบล ภายใต้คำแนะนำของแคเซล เฮ็นดริกส์

เฮ็นดริกส์ กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ เพราะสามารถดึงดูดผู้คนมาเข้าร่วมในงานเทศกาลได้มาก ทั้งจากคนที่อยู่ในองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานเพื่อคนพิการหลากหลายประเภท ตอนเดินขบวน ผู้เข้าร่วมได้เดินผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลายแห่ง รวมไปถึงสวนสาธารณะฟรีดอม พาร์ก และตึกยูเนียน นอกจากการจัดกิจกรรมและการเดินขบวน ยังมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าและงานศิลปะต่างๆ ภายในงานเทศกาลอีกด้วย

เฮ็นดริกส์เปิดเผยว่า มูลนิธิออพพิ โบล ซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้ให้ทุนหลายรายเพื่อให้การจัดงานประสบผลและบรรลุตามเป้าหมาย ให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิและคุณภาพชีวิตที่ดีที่พวกเขาควรได้รับ

“แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ของงานเทศกาลคือการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ การพัฒนาทักษะต่างๆ การเล่นกีฬา และการจ้างงาน” เฮ็นดริกส์กล่าว

อย่างไรก็ดี เฮ็นดริกส์ได้เชิญชวนและยังคงต้องการการสนับสนุนด้านการเงินจากสปอนเซอร์ที่มีศักยภาพเพียงพออีกหลายราย เขาเปิดเผยว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลจำเป็นจะต้องมีการใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้

ทั้งนี้ สำหรับงานเทศกาลปีหน้าจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 2561

 

แปลและเรียบเรียงจาก

https://www.iol.co.za/pretoria-news/disability-festival-a-great-success-11874324