สิ่งที่เราไม่เข้าใจเรื่องคนพิการ | WHOLE IN ONE EP.9

2017-08-02 18:10

สิ่งที่เราไม่เข้าใจเรื่องคนพิการ WHOLE IN ONE EP.9

คิดว่ามีเรื่องอะไรที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ?

เราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราทุกคน แต่หมายถึงเราในความหมายของบางคนที่ไม่รู้จักคนพิการมากพอหรืออาจรวมไปถึงคนที่ไม่พยายามเข้าใจความแตกต่างอื่นในสังคม

Whole in one พาไปถามคนพิการตรงๆเลยว่า อะไรคือที่คนทั่วไปไม่เคยเข้าใจเรื่องคนพิการ พวกเขาเข้าใจผิดอะไร คิดว่าพวกเขาเผชิญคำถามอะไรมาบ้าง ลองมาฟังเสียงสะท้อนของความไม่รู้และไม่เข้าใจของคนในสังคมได้ในคลิป

ลองฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ว่าดูแล้วรู้สึกอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ ลองมาแลกเปลี่ยนถกเถียงได้ อาจร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนพิการที่อยากรู้ก็ลองถามมาได้