Where Chill View Share [5/10] 'ปัตตานี' นี่นี้เป็นพยาน

'ปัตตานี' นี่นี้เป็นพยาน ... นี่คือการท่องเที่ยวธรรมดา หรือคือการค้นหาดินแดนเสรี ที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง Where Chill View Share
2017-07-26 13:15

Where Chill View Share รายการท่องเที่ยว

ตอนที่ 5/10 : 'ปัตตานี' นี่นี้เป็นพยาน

ไกลแค่ไหนก็จะไป...เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง

นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share

จังหวัดปัตตานี, มัสยิดกรือเซะ

ติดตามรายการ "Where Chill View Share" ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ ThisAble.me / Where Chill View Share