Skip to main content

คิดว่าคนพิการเป็นภาระหรือเปล่า? | WHOLE IN ONE EP.5

เรากลับเข้าสู่คำถามธรรมดาแต่น่าจะชวนดร่ามายิ่งใหญ่ นั่นคือ "คนพิการเป็นภาระหรือเปล่า ?"

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคนพิการหลายคนปฏิเสธไม่ได้ถึงความช่วยเหลือต่อคนอื่น ทั้งระบบการเดินทาง ขนส่ง หรือเรื่องพื้นฐานอย่างห้องน้ำที่ต้องมีสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เราจึงนำคำถามนี้ไปถามคนไม่พิการแบบไม่อ้อมค้อม ว่าจริงๆแล้วพวกเขารู้สึกอย่างไร คิดเห็นอย่างไร หลังจากนั้นเราจึงยิงคำถามย้อนกลับสู่พวกเขาว่า "ถ้าเราต้องกลายเป็นคนพิการซะเอง ยังจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระไหม" เพื่อให้เขาลองแบกรับสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เป็นภาระไหม

เราจบคำถามที่สามทิ้งท้ายที่ว่า "ทำไมสังคมถึงผลักให้คนพิการเป็นภาระ" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแกนความคิดที่เกิดขึ้น ที่มองว่าจริงๆแล้วสังคมนั่นแหละ เป็นผู้ที่ไม่พร้อมซะเอง เราอยากฟังว่าพวกเขาเหล่านั้นคิดเห็นอย่างไร

ดูจบแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่ คิดว่าสิ่งที่พวกเขาบอกมันจริงไม่จริงถูกผิดอย่างไร ลองมาแลกเปลี่ยนถกเถียงได้ในมุมทั้งคนพิการและไม่พิการ เราคาดหวังว่าแม้เราจะมองต่าง แต่เราย่อมสามารถพูดคุยกันได้ พาสังคมได้ไปมากกว่าความหวัง หมุดหมายสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากกว่าความสงสาร คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเอง