ไกด์ไลน์ "เมื่อมีเพื่อนร่วมงานพิการ"

2017-03-22 00:59

บ่อยครั้งที่คนไม่พิการมักเคอะเขิน เวลาต้องพูดหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการ หากเป็นการทำงานยิ่งแล้วใหญ่ ลองอ่านไกด์ไลน์ซึ่งจะช่วยให้คุณที่ (อาจ) มีเพื่อนร่วมงานพิการ ได้เข้าใจและสามารถทำตัวธรรมชาติได้อย่างไม่เคอะเขิน

ไกด์ไลน์เมื่อมีเพื่อนร่วมงานพิการ

 

 

อ่านเรื่องทีเี่กี่ยวข้องที่นี่

คนในอังกฤษ 34% เลี่ยงคุยกับคนพิการเพราะทำตัวไม่ถูก

70%ของคนในแคนนาดา เลือกคน'ปกติ' มากกว่าคนพิการเข้าทำงาน