อิศเรศ เทวาหุดี

อิศเรศ เทวาหุดี's picture
อิศเรศ เทวาหุดี's picture
มัลติมีเดีย
สร้างสรรค์กราฟฟิก
สนใจวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) เป็นหลัก ชอบถ่ายรูปและทำงานด้านกราฟฟิก