Living

2021-03-22 15:43
เส้นทางไรเดอร์ฝ่าโควิด-19
12 Jul 2017
Google Maps เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้พิการ เช่น ที่จอดรถผู้พิการ ประตูทางเข้าสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ โดยผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้พิการในแต่ละสถานที่ได้ด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นได้ว่าสถานที่ที่จะไปนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการเพียงพอหรือไม่
11 Jul 2017
เราได้รู้วิธีการพาเพื่อนตาบอดไปเลือกซื้อเครื่องสำอางแล้ว คราวนี้ถ้าเพื่อนตาบอดเราอยากแต่งหน้าล่ะ ??  เราควรจะปฏิบัติและช่วยเหลือเพื่อนเราได้อย่างไร คำแนะนำสั้นๆรวมถึงเทคนิคบางอย่างในรูปแบบของ Infographic
30 Jun 2017
สนช.มณเฑียร ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถามความคืบหน้าการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หลังยกร่างฯ มาหลายปี-ไม่มีการประกาศใช้ ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดสามารถบังคับร่างดังกล่าวได้ต้นปี 61 ยืนยัน...
26 Jun 2017
บ่อยครั้งที่เราได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ 'โรคซึมเศร้า' โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนำเสนอผ่านหลายแง่มุม โดยส่วนใหญ่มักเป็นคำบอกเล่าจากปากของผู้เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันหายแล้ว หรือบทความเชิงวิชาการที่ประกอบด้วยข้อมูลทางการแพทย์มากมาย เช่น...
12 Jun 2017
ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนโดยฝึกทักษะฝีมือแรงงาน-สนับสนุนภาคเอกชนจ้างงานตามมาตรา 35
07 Jun 2017
หากชีวิตของคนพิการที่นับย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นละครชีวิตเรื่องหนึ่ง ก็คงมีเรื่องราวว่า เมื่อพ่อแม่มีลูกพิการขึ้นมา ก็จะถูกคนรอบข้างเห็นว่าเป็นเคราะห์กรรม แม้แต่ตัวคนพิการเองก็ถูกล้อเลียน เห็นเป็นสิ่งแปลกแยก พ่อแม่จึงเลือกที่จะเก็บลูกไว้ในบ้าน ไม่เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนพิการ คนพิ

Pages