Skip to main content
สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม แต่ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนคนพิการที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง ขณะนี้รอตกลงชัดเจนกับ สปส.อีกครั้ง แต่มีแนวโน้มให้เลือกว่าจะใช้สิทธิใด เหตุบางรายอาจเคยชินกับการใช้สิทธิเดิม
 
30 ต.ค. 2559 นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้คนพิการในระบบประกันสังคมมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้ว่า จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สปสช. และกระทรวงการคลัง มีหลักการว่าคนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขได้ตามปกติภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่ชาติที่ รพ.ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
นพ.ประจักษวิช กล่าวต่อว่า ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น รพ.จะส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายมายัง สปสช.ตามปกติ โดย สปส.จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ การดำเนินงานช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กรณีคนพิการที่ใช้สิทธิรักษาใน รพ.ที่ขึ้นทะเบียนทั้งในระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นเพียงการเปลี่ยนเฉพาะสิทธิมาเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น จึงยังคงรักษาที่ รพ.เดิม
 
ส่วนคนพิการที่เคยใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อมีงานทำและต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิประกันสังคม และ รพ.ตามสิทธิประกันสังคมเป็น รพ.เอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีนี้จะกลับไปรับบริการยัง รพ.เดิมที่เคยใช้สิทธิบัตรทองก่อนที่จะมีงานทำ ซึ่งคนพิการจะมีความคุ้นเคยการรับบริการยัง รพ.นั้นอยู่แล้ว 
 
ส่วนกรณีคนพิการที่ใช้ประกันสังคมและก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาก่อน กลุ่มนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวน คาดว่ามีจำนวนประมาณ 12,000 คน แนวโน้มจะให้คนพิการกลุ่มนี้เลือกว่าจะใช้สิทธิใด เนื่องจากอาจมีบางรายที่มีความคุ้นเคยกับการได้รับบริการเดิมอยู่แล้ว แต่ความชัดเจนทั้งหมด สปสช.อยู่ระหว่างหารือกับ สปส.เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ เบื้องต้นคาดว่าจะให้เลือกว่าจะใช้สิทธิใด หากเลือกใช้สิทธิประกันสังคมก็ได้รับบริการตามเดิม แต่หากต้องการมาใช้บัตรทอง ก็จะให้เลือก รพ.เพื่อลงทะเบียน ซึ่งกรณีที่เลือกใช้สิทธิบัตรทองยังสามารถไปรับบริการที่ รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใดก็ได้ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทาง 
 
“หลังการประกาศ ม.44 ให้คนพิการในระบบประกันสังคมโอนย้ายสิทธิรักษาพยาบาลมายังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำถามส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือเมื่อโอนย้ายสิทธิแล้วจะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่ไหน คำตอบคือเคยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ใด ให้กลับไปรับบริการที่เดิม ส่วนคนที่ไม่ประสงค์ย้าย จะมีการหารือกับสำนักงานประกันสังคมให้ชัดเจนอีกครั้ง แต่แนวโน้มคือขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคนพิการว่าจะเลือกใช้สิทธิใด สามารถสอบถามผ่านสายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว