Skip to main content

กพช.มีมติใช้รถโตโยต้าเป็นแท็กซี่วีลแชร์-จ่อผลิตรถเมล์ชานต่ำ 489 คัน ให้บริการภายใน พ.ย.นี้ พร้อมดูความคืบหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในสวนลุมฯ หลังมีแผนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาม พล.อ.ประยุทธ์สั่ง


แฟ้มภาพ: ประชาไท


15 ส.ค. 2559 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้ใช้รถยนตร์ “โตโยต้า อินโนวา” เป็นแท็กซี่คนพิการ โดยชี้ว่า รถยนตร์รุ่นนี้สามารถดัดแปลงทางลาดสำหรับวีลแชร์ขึ้นทางประตูด้านข้างรถได้ ขณะเดียวกัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก.ก็ได้เตรียมผลิตรถเมล์เอ็นจีวีชานต่ำ 489 คัน เพื่อให้บริการคนพิการภายในเดือน พ.ย.นี้

โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม กพช. ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้หารือผลการร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการออกแบบและผลิตรถแท็กซี่มิเตอร์ที่เอื้อต่อผู้พิการ โดยพบว่ารถยนต์ Toyota รุ่น Innova (โตโยต้า อินโนวา) มีความเหมาะสมในการดัดแปลงติดตั้งทางลาดสำหรับวีลแชร์ทางประตูด้านข้าง และกำหนดให้สามารถจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ยังได้รับทราบการเตรียมความพร้อมรองรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติชานต่ำ (บันไดโดยสารระนาบเดียวกับผิวถนน) เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนพิการที่นั่งวีลแชร์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดย ขสมก.จะจัดเตรียมรถเมล์ชานต่ำกว่า 489 คัน มาบริการภายในเดือนพฤศจิกายน 59

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ ... ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหลายประเด็น เช่น การกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นกองทุนนิติบุคคล และกำหนดให้มีผู้จัดการกองทุน พร้อมปรับปรุงกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมต่อคนพิการ ที่จะเสนอให้ กพช.พิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เริ่มปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุและลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินีให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแล้ว และปรับปรุงทางเดินเท้าให้เชื่อมโยง ทั้งในบริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) จากประตูทางเข้าหลักทั้ง 3 ด้าน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน