คนพิการทันโควิด-19" ตอน รู้จักวัคซีน

2022-06-13 14:56

คนพิการทันโควิด-19"

ตอน รู้จักวัคซีน ในคลิปที่ 4 เราพาทุกคนไปรู้จักกับวัคซีนชนิดต่างๆ การทำงานของวัคซีน ติดโควิด-19 แล้วฉีดวัคซีนได้ไหม ข้อปฎิบัติตัวและวิธีการเตรียมตัวก่อนไปฉีด ผลข้างเคียงหลังการฉีด ต้องตรวจภูมิหลังฉีดไหม ฉีดแล้วติดอีกได้ไหม

#คนพิการทันโควิด19 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - TRIP ล่ามภาษามือ : ชนากานต์ พิทยภูวไนย