ติดโควิด – 19 แล้วทำอย่างไร #คนพิการทันโควิด19

2022-06-13 14:50

"คนพิการทันโควิด-19" ตอน ติดโควิด – 19 แล้วทำอย่างไร

ในคลิปที่ 3 เราพาทุกคนไปดูว่า เมื่อเป็นโควิด – 19 แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร การประเมินอาการผ่านสีเขียว เหลือง แดง ทำนั้นมีเกณฑ์อะรบ้าง กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่า 608 คืออะไร และหากคนพิการมีความเสี่ยงที่จะติดหรือเป็นผู้ติดเชื้อแล้วจะได้รับการประสานส่งต่อและมีขั้นตอนจากแต่ละหน่วยงานอย่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและองค์กรคนพิการอย่างไร

#คนพิการทันโควิด19 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - TRIP ล่ามภาษามือ : ชนากานต์ พิทยภูวไนย