กรุงเทพฯ เมืองน่าเดิน คนพิการเพลินหรือพัง ?

2022-06-13 14:26

ชวนคนพิการคุยเรื่องการเดินทางในกรุงเทพ  สิ่งอำนวยความสะดวก นโยบาย พุธที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.