คุยกับ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรื่องนโยบายคนพิการ #กรุงเทพเมืองเราสร้าง

2022-06-13 14:20

Facebook Live จาก ThisAble.me X Klongdinsor - กล่องดินสอ ที่จะชวนคุยกับว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ เกี่ยวกับนโยบายคนพิการ อาทิตย์แรกในวันพุธที่ 2 มีนาคม 4 โมงตรงพบกับ “ Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ” ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเพจเฟซบุ๊ก Thisable.me . ใครที่มีคำถามถึงว่าที่ผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องคนพิการด้านต่างๆ แนวคิดหรืออยากรู้จักเขามากขึ้น สามารถฝากคำถามไว้ใต้โพสต์ได้เลย!