โลกใบใหม่ของคนพิการไทยในแคนาดา I TWT Ep.07

2021-05-24 13:31

โลกใบใหม่ของคนพิการไทยในแคนาดา

Talk with Thisableme Live! ชวนคุยกับ อัญชาณี พลันท์ คนพิการไทยที่อาศัยในแคนาดา คุณภาพชีวิต สิทธิ สวัสดิการเป็นอย่างไร