Skip to main content

“จริงๆแล้วก่อนหน้านี้คนหูหนวกใจเป็น LGBT แต่สังคมมีด้านลบออกมามากกว่า เขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิด ที่สำคัญพ่อแม่คนหูหนวกมองว่าเราเป็นคนหูหนวกอยู่แล้ว แล้วยังจะมาเป็น LGBT บางทีพ่อแม่ก็โกรธแล้วก็บังคับว่า ห้ามเป็น LGBT คุณก็ต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชาย

แล้วคนหูหนวกก็ไม่รู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองมีอะไรบ้าง ก็ยอมทำตามที่ถูกสั่งมาแต่จริงๆใจ อยากเป็น LGBT ตัวอย่างบริษัทในการทำงานมันก็มีอุปสรรค เขาไม่รับ LGBT แล้วหูหนวกก็ต้องยอมคนหูหนวกก็ต้องยอมทิ้งเพื่อที่จะได้มีงานทำ”

คุยกับนับดาว องค์อภิชาติ ที่ด้านหนึ่งเธอคือผู้จัดงาน มิส&มิสเตอร์, มิสควีน, มิสซิสเดฟไทยแลนด์ แต่อีกด้านนึงนั้น เธอคือประธานชมรมคนหูหนวกฟ้าสีรุ้ง คอยทำหน้าที่อบรมและให้ความรู้เรื่องเพศ ซึ่งสำหรับคนหูหนวกเธอยังพบว่ายังขาดความเข้าใจอีกมาก รวมถึงโอกาสและอุปสรรคอีกมากมายที่คนหูหนวก LGBT ต้องเผชิญ