‘เพราะเราเข้าใจดี’ดูนโยบายคนพิการชาติไทยพัฒนา กับกัญจนา ศิลปอาชา

2019-03-16 13:15

คุยกับกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เหตุใดชาติไทยพัฒนาถึงให้ความสนใจในเรื่องคนพิการ และปัญหาอะไรที่อยากจะแก้ไข ผ่านมุมมองประสบการณ์ใกล้ชิดคนพิการกว่า 20 ปี 

อดีตของชาติไทยพัฒนา

ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนพรรคการเมืองดูแลกระทรวงศึกษาธิการ คนพิการจะต้องมาเรียกร้องขอสิทธิและโอกาสทางการศึกษา เราไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องให้คนพิการคอยเรียกร้องในเมื่อสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้ว จึงจุดประกายในใจและลงส.ส.ครั้งแรกเมื่อปี 38 ในสมัยที่พ่อบรรหารเป็นนายกฯ ความสัมพันธ์กับคนพิการจึงเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวสู่สนามการเมือง แม้ไม่เชี่ยวชาญการเมือง แต่ความรักในเรื่องสังคมและการทำงานกับเอ็นจีโอด้านสังคมมาตลอดทำให้ตอนพ่อบรรหารเป็นนายก เราพยายามหาความหลากหลายของผู้ที่จะมาเป็นองค์ประกอบวุฒิสมาชิก จนได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มวุฒิสมาชิกที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ง ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ มีเอ็นจีโอมาก มีคนทุกประเภท รวมทั้งมีคนพิการคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นวุฒิสมาชิกคือณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ

ในปีที่เราได้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ เรารับฟังคนพิการจำนวนมาก จนประกาศนโยบาย ทุกโรงเรียนต้องติดป้ายว่า คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน กลายเป็นสโลแกนทั่วประเทศในยุคนั้น ทำให้เกิดโอกาสทางการศึกษาของคนพิการมากมาย

นอกจากนี้ยังสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เป็นศูนย์ที่รวมให้ความช่วยเหลือ และให้การศึกษาคนพิการทุกรูปแบบ ศูนย์นี้เป็นเหมือนหน่วยเคลื่อนที่ที่มีบุคลากรไปให้ความรู้ ทำกายภาพบำบัด

นอกจากนี้นโยบายเรียนร่วม เราก็ให้ความสำคัญเพราะคนพิการหลายคนสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ โลกนี้มีใบเดียวเราต้องอยู่ด้วยกัน การเรียนร่วมจะทำให้คนปกติได้เข้าใจคนพิการว่า เขาไม่ได้อยากจะเรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอด เขาอยากช่วยตัวเองได้ ต้องการเพียงแต้มต่อเพื่อยืนขึ้นมาแล้วอยู่ในระดับที่เท่ากับคนปกติ ในช่วงนั้นการศึกษาคนพิการยกระดับมากขึ้นทีเดียว นอกจากนี้ช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมส์ ครั้งที่ 7 ซึ่งกลายเป็นอาเซียนพาราเกมส์ ในตอนนั้นไทยรับเป็นเจ้าภาพแต่ไม่มีการเตรียมการ คนพิการจึงให้พ่อบรรหารช่วยเป็นธุระเรื่องนี้จนเฟสบิกเกมส์โด่งดังมาก สังคมไทยตระหนักว่า คนพิการมีความสามารถอย่างไร เห็นสมชาย ดวงแก้วที่มีแขนขานิดเดียวว่ายน้ำไวเหมือนปลา หรือประวัติ วะโฮรัมย์ได้เหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งไม่รู้กี่เหรียญ  แต่รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงสำหรับคนพิการได้เงินรางวัลน้อยกว่านักกีฬาปกติมากทั้งที่ความพยายามในการได้เหรียญของคนพิการมากกว่าคนปกติ เราก็ต่อสู้เรื่อยมาเรื่องความเท่าเทียมของมูลค่ารางวัล

ชาติไทยพัฒนามีคอนเสปสำหรับคำว่า คนพิการอย่างไร

คนพิการต้องการความเท่าเทียม เขาไม่ได้อยากงอมืองอเท้า ไม่ต้องการเป็นภาระของคนในสังคม แต่ต้องการเป็นทรัพย์สินของสังคม สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง หาเลี้ยงครอบครัวและจ่ายภาษีให้กับประเทศเหมือนกับคนปกติทั่วไป เพียงแค่ขอแต้มต่อและโอกาสที่จะยืนอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม

ปัญหาของคนพิการในปัจจุบัน

ตอนนี้สังคมเริ่มเปิดกว้างและมีพื้นที่ให้กับคนพิการมากขึ้น แต่ก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนในทุกจุด คนในสังคมยังขาดความเข้าใจและยังไม่ตระหนักเท่าที่ควร บางอย่างอาจจะต้องทำให้เป็นกฎหมาย เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารของภาครัฐ รวมทั้งเรื่องอาชีพที่จะต้องปรับให้ทันสมัยเพราะศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหลายที่ยังใช้อุปกรณ์ดึกดำบรรพ์ บางครั้งเป็นเครื่องไฟฟ้าเก่าๆ ที่คนบริจาคมา

นอกจากนี้ปัญหาการตกหล่นของคนพิการก็เป็นประเด็นสำคัญ เพราะการจะรับสิทธิที่รัฐให้ต้องเป็นคนพิการที่ได้จดทะเบียนก่อน แต่จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนพิการทั้งหมดเพราะไม่สามารถเดินทางมาจดทะเบียนได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยเคลื่อนที่ทำเรื่องจดทะเบียนในลักษณะ one stop service

การไม่มีงานทำก็เป็นอีกปัญหาที่คิดว่าจะต้องแก้ไข คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานได้ ถ้ามีงานที่เหมาะกับความพิการ มีอาชีพหลายอย่างที่คนพิการสามารถทำที่บ้านได้ เช่น งานหัตถกรรม

นโยบายคนพิการของชาติไทยพัฒนา

หนึ่ง โอกาสทางการศึกษา คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนเป็นคำขวัญที่เรายึดถือ และต้องเป็นการศึกษาที่เหมาะกับคนพิการแต่ละบุคคลด้วย

สอง โอกาสในการประกอบอาชีพ โดยผลักดันกฎหมายให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดการฝึกอาชีพให้กับคนพิการศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ หาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์คนพิการ

สาม ดูแลสมรรถภาพของคนพิการ เช่น กีฬาคนพิการที่ตอนนี้มีศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการ โดยพ่อบรรหารซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียว

สี่ เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก อารยสถาปัตย์เน้นให้มีครอบคลุมในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว

นโยบายต่างๆ จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

เราทำมาแล้ว คนพิการรุ่นก่อนๆ จะรู้ว่า พรรคชาติไทยดูแลคนพิการยังไงเพราะมีผลงานประจักษ์ เบี้ยยังชีพคนพิการตอนนี้ 800 บาท ถ้าเพิ่มได้ก็อยากเพิ่มเป็น 1,000 บาท ส่วนด้านอื่นตอนนี้สังคมไทยก็ทำมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วและต้องขยายผลให้มากขึ้น ฟังคนที่คนพิการให้มากขึ้น เขาจะบอกเราเองว่าเราควรจะทำอะไร

การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญอย่างไร

เรารอคอยการเลือกตั้งครั้งนี้เกือบ 5 ปี หมายความว่าไม่มีผู้แทนราษฎรที่คอยรับฟังความต้องการของประชาชน จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน รวมทั้งกลุ่มคนพิการด้วยให้มาลงคะแนนให้มากที่สุดศึกษานโยบายที่เป็นไปได้จริง ถูกต้องตามศีลธรรม ถ้าหากมีข้อเสนอก็สามารถติดต่อที่พรรคได้ทันที


 

อ่านนโยบายคนพิการจากพรรคอื่นๆ ได้__ที่นี่__