สปสช.จับมือ TTRS บริการล่ามภาษามือผ่านสายด่วน 1330

2019-02-11 18:23

สปสช.ร่วมกับ TTRS เปิดบริการล่ามภาษามือทางไกลอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้เข้าถึงข้อมูลสำหรับคนหูหนวก

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาระบบให้บริการคนพิการทางการได้ยินให้สามารถเข้าถึงสายด่วน สปสช.ที่เบอร์ 1330 ในการ ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้สิทธิบัตรทอง ผ่านล่ามแปลภาษามือ

สำหรับบริการดังกล่าวสามารถรับบริการได้ผ่านตู้ TTRS ที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆกว่า 180 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย www.ttrs.or.th และแอปพลิเคชัน “mymmx ttrd video” หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน สปสช. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อล่ามจาก TTRS เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) กล่าวว่า ผู้ใช้สิทธิบัตรทองส่วนใหญ่ใช้ช่องทางสายด่วน 1330 เพื่อสอบถามสิทธิประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง ซึ่งนอกจากการให้บริการด้วยเสียง (call center) แล้ว น่าจะมีช่องทางในการให้บริการคนพิการทางการได้ยินด้วย จึงประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ คือสายด่วน สปสช.1330 และ TTRS

ปัจจุบันทั่วประเทศมีคนพิการทางการได้ยินไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย ขณะที่อัตราการผลิตล่ามมีเพียงปีละ 40 รายเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเกิดขึ้นของ TTRS ศูนย์ล่ามทางไกล จึงเป็นเหมือน call center ที่เป็นช่องทางต่างๆ ให้ผู้ที่ต้องการใช้ล่ามภาษามือและคนพิการทางการได้ยินติดต่อมาเพื่อขอรับบริการ

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะมีลักษณะแตกต่างไปตามพฤติกรรมการใช้งานของคนพิการทางการได้ยินแต่ละราย เช่น 1.SMS 2.TTRS message 3.Live chat 4. ช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถทั้งฝาก e-mail หรือสนทนาบนเว็บ 5. Video call 6. ผ่านตู้ TTRS 180 แห่งทั่วประเทศ ที่กระจายอยู่ในสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สมาคมคนหูหนวก และห้างสรรพสินค้า 7.สำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จะมีโปรแกรมช่วยปรับเสียงพูดให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อส่งออกไปยังปลายสาย 8.กลุ่มคนหูตึงจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยแปลงเสียงปลายทางกลับมาเป็นตัวอักษร