Adaptive Clothing เสื้อผ้าสำหรับคนพิการ

2018-07-16 14:28

Adaptive Clothing เสื้อผ้าสำหรับคนพิการ

Adaptive clothing เสื้อผ้าที่เหมาะกับสรีระและร่างกายของคนพิการ ทั้งยังกระจายรายได้ไปยังกลุ่มคนพิการและพ่อแม่ของคนพิการอีกด้วย

เสื้อผ้ามีมากมายหลายแบบให้เราได้เลือกใช้เลือกใส่ในโอกาสที่หลากหลาย และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  ขณะที่คนทั่วไปมีเสื้อผ้าให้เลือกสวมใส่ได้หลากหลาย คนพิการหลายคนกลับต้องประสบกับปัญหาเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะกับร่างกายและสรีระ ทำให้มีปัญหากับการสวมใส่เสื้อผ้า

จากเหตุนี้เองมูลนิธิเวชดุสิตจึงทำโครงการ Adaptive Clothing ขึ้นมาเพื่อให้คนพิการมีเสื้อผ้าที่เหมาะกับสรีระร่างกายและถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อีกทั้งมีการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มคนพิการ ซึ่งมูลนิธิเวชดุสิตฯ ให้ชาวบ้าน 2 กลุ่ม คือ ชาวบ้านกลุ่มล้านนาผ้างาม จ.พะเยา และกลุ่มเย็บผ้าภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนพิการ หรือพ่อแม่ของเด็กพิการที่มีความสามารถในการตัดเย็บ

“เสื้อผ้า Adaptive Clothing ที่ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดทำ เหมาะสมกับคนพิการที่มีแขนหรือขาข้างเดียว อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ยินดีที่จะมอบเสื้อผ้านี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ  เช่น สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในเครือที่ร่วมสนับสนุนโครงการความฝันไม่มีวันพิการมาตั้งแต่แรกเริ่ม”

ขั้นตอนของการทำ Adaptive Clothing จะเริ่มจาก 1) สำรวจความเห็นในกลุ่มนักเรียนคนพิการว่าเจอความลำบากอะไรบ้างในการใส่เสื้อผ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ 2) จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์จริงในสายงานแฟชั่นดีไซเนอร์ ระหว่างดีไซเนอร์แบรนด์ดังและน้องคนพิการ จนได้ต้นแบบเพื่อใช้สั่งตัดเย็บ 3) ส่งต้นแบบไปให้ชาวบ้านกลุ่มล้านนาผ้างาม จ.พะเยา และกลุ่มเย็บผ้าภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และ 4) ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

นอกจากจะมอบเสื้อผ้าให้แก่คนพิการแล้ว ยังมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง และแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในเครือที่ร่วมสนับสนุน

 

ภาพประกอบ : Methawee Khandee

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/VejdusitFoundation/?hc_ref=ARR7yIWIig30GpeoARWNoWjvlsFqIP7V41pqc2rRNfqfWG0O8qzAzjBgpEqza0q09QE&fref=nf